Kettesben még jobb!

 

Kedves Ügyfelünk!

 

A Kettesben még jobb! akciónk 2017.február 28-án lezárult! A 2 főre szóló noszvaji hétvégét Bárdosné Nagy Marianna (Lénárddaróc) nyerte!
A Mediwel Csapata ezúton is szívből gratulál a nyertesnek!

 

NYERJEN 2 főre szóló noszvaji hétvégét!

Mmm, tudjuk, milyen jó volt bekuckózni a meleg takaróba egy forró itallal és egy jó könyvvel vagy filmmel a januári hidegben!  De ideje új élmények után nézni, mert februárban a Mediwelnél KETTESBEN még jobb lesz minden! A közönségkedvenc OTO e-Shape zsírbontóval összecsomagolt alakformáló, keringésfokozó és egészségmegőrző eszközeink most verhetetlen áron érhetők el annak érdekében, hogy velük garantáltan isteni mozgás-, masszázs-, vagy relaxációs élményekben legyen része!

Vásárlásával ráadásul egy igazi csodavilágba csöppenhet, hiszen bármelyik OTO e-Shape-csomagot is választja, részt vesz NYEREMÉNYJÁTÉKUNKBAN, és ha Ön a szerencsés, a stílusos és puha kényelemmel megálmodott noszvaji Nomád Hotelben tölthet el egy mesés hétvégét másodmagával. Az Eger környéki termálfürdők, borászatok, íz élmények és a Hotel megannyi titka mind-mind felfedezésre vár!

Az akcióban szereplő OTO e-Shape csomagajánlatok, amelyekkel 2 főre szóló noszvaji hétvégét nyerhet:

- OTO Chili + OTO e-Shape: 46 000 Ft

- SPORT FLABéLOS + OTO e-Shape: 189 000 Ft

- FLABéLOS + OTO e-Shape: 289 000 Ft

- 2 db OTO e-Shape: 39 000 Ft

- OTO Adore Foot + OTO e-Shape: 93 000 Ft

- OTO ePhysio + OTO e-Shape: 115 000 Ft

- OTO Swing + OTO e-Shape: 99 000 Ft

Az akció időtartama: 2017. február 6-28. (lezárult!)

Az akcióban megjelölt árak más kedvezménnyel nem összevonhatók!

A nyeremény sorsolási időpontja: 2017. március 1., szerda

Játékszabály

1. A promóció szervezője

A promóció szervezője a Mediwel Kft. (székhelye: 1124 Budapest, Fodor u. 134. adószáma: 14314227-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-898330).

2. A promócióban részt vevő személyek, a részvétel feltételei

A „Kettesben még jobb!”promócióban(továbbiakban: „Játék”) részt vehet minden olyan természetes személy, aki  betöltötte a 18. életévét betöltött személy, kivéve a Mediwel Kft.  (továbbiakban: „Résztvevő”) részére,kivéve a „Szervező” munkatársai és alkalmazottai.

Amennyiben a promóció időtartama alatt érvényes megadott adataiban változásállt be, a nyertes a nyereményét csakis a változást hivatalosan igazoló dokumentumok bemutatását követően jogosult átvenni.

A Játékban csak azok a fenti feltételeknek megfelelő személyek vehetnek részt, akik az akció időtartama alatt bármilyen OTO e-Shape csomagot vásároltak.

3. A promóció menete

A promóció 2017. február 6-tól február 28-ig tart. A Játékban megnyerhető nyereményt a Mediwel Kft. biztosítja.

A Résztvevőknek a Játékban való részvételhez a promóció időtartama alatt az OTO e-Shape alakformáló, helyi zsírbontó készüléket csomagajánlat keretében kell megvásárolniuk. A nyereményről e-mailben (a megrendeléskor megadott e-mail címére) kap értesítést a nyertes, valamint a Szervező weboldalán is feltünteti a nyereményt, valamint a nyertest.

4. A nyeremény 

A promóciós nyereményt a Mediwel Kft. biztosítja az alábbiak szerint:

2 főre szóló hétvége a noszvaji Nomád Hotelbe (1 db 2 fősdeluxe szoba, reggelivel) a nyertes által választott – a Hotel Nomáddal előre egyeztetett időpontban –, a kiemelt időszakok kivételével.A nyeremény 2017. december 20-ig váltható be.

A Szervező a változtatás jogát fenntartja. 

A nyeremény nem vonható össze a Mediwel Kft. más kedvezményeivel és akcióival, valamint nem értékesíthető! A nyeremény készpénzre nem váltható.

5. A nyeremény átadása

A nyereményről az értesítést e-mailben (a megrendeléskor megadott e-mail címre)küldi ki a Szervező.A Szervező nem vállal felelősséget a hibás, nem valós e-mail cím megadása miatti kézbesíthetetlen levelek okán, továbbá a kapcsolatfelvétel során a Játékos által tévesen megadott adatokért.

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény beváltása megtörténhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása, vagy beváltása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét az előírt határidőn belül tudja biztosítani. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Résztvevő a nyereményét az erre rendelékezésre álló határidőn belül nem veszi át, vagy nem váltja be, úgy azt a Szervező visszavonhatja.

6. Személyi jövedelemadó

A Szervező kijelenti, hogy a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő személyi jövedelemadót, valamint a nyereménnyel kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót, és járulékot a Szervező viseli.

7. A Szervező jogai

7.1. Amennyiben a promóció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Résztvevőt, továbbá polgári kártérítési illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, vagy ahhoz a Játékszabály megszegésével jutott hozzá. Amennyiben a promóció során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége, vagy ténye merül fel, Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.

7.3. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a promócióból azt a Résztvevőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, valótlan, kitalált, hiányos vagy téves adatot adott meg. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

7.4. A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a promóció során, a promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a résztvevőnél felmerülő, a szervezőt terhelő károkért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért.

7.5. Azáltal, hogy a Résztvevő a promócióban való részvétele során a nevét és e-mail címét a „Játék” során megadja, a Résztvevő feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy:

  • személyes adatai (név, e-mail cím) a Szervező adatbázisába kerüljenek és a Szervező, illetve megbízottjai a személyes adatokat a promóció lebonyolítása céljából a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
  • a Résztvevőnek marketing tevékenység végzése céljából hírleveleket küldjön. 

7.6.A Résztvevők elfogadják, hogy a promócióban való részvétel során a hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a promócióban való részvétel lehetőségét a hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely résztvevőtől megvonhatja.

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

8.1. A Játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. A Szervező a Résztvevők által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli. A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Résztvevők a játékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak adataiknak a fenti módon történő kezeléséhez. 

8.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a játékszabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozáshoz az érintett a regisztrációval és az adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárult. 

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó a Szervező.

8.3. A Szervező az adatkezelést a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával végzi, és bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címre elküldött kérelemmel: info@mediwel.hu

8.4. A Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

8.5. A Résztvevőbármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését egy lemondó nyilatkozat alábbi e-mail címre történő megküldésével: info@mediwel.hu

8.6. Az adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a hatályos jogszabályokban meghatározott eseteket.

Adatkezelési hozzájárulás

A „Játékban” történő részvétellel önkéntesen, és a megfelelő, teljes körű tájékoztatás birtokában az alábbi nyilatkozatot teszem. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, minden további feltétel nélkül önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Mediwel Kft. (továbbiakban: Szervező) a játék részvételéhez szükséges személyes adataimat az adatbázisában rögzítse, és a személyes adataimat teljes körűen kezelje.Minden további feltétel nélkül hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező a megadott adataimat információs adatbázisa megteremtéséhez, illetve fenntartásához használja fel.Továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy címzett postai küldemény, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz (szórólap, címzett DM levél, eDM) útján a Szervező reklám és marketingakciókról tájékoztatást adjon, illetve küldjön részemre. A játékban való részvétel önkéntes.Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül részben vagy egészben ingyenesen visszavonható. A Szervező reklám tartalmú hírlevél küldése esetén, minden esetben egyszerű, gyors leiratkozási lehetőséget biztosít a levél címzettjének.A Szervező ilyen esetben lehetőségei szerint azonnal végérvényesen törli a Felhasználó adatait a rendszeréből és nem küld számára több üzenetet. 

webshop

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből híreinkről és kedvezményeinkről!