Játékszabály
1. Szervezés és lebonyolítás A „ Nyerj belépőket a Boat-showra !” nevű online játék (továbbiakban: Játék), és egyéb promóciós játékok szervezője és adatkezelője a Mediwel Kft. (továbbiakban: Szervező, illetve Mediwel), amelynek bejegyzett székhelye: 1037 Budapest, Vörösvári út 107., adószáma: 14314227-2-41, és amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára az Mediwel Facebook és weboldalán.
A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.
Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.
2. Részvételi szabályzat
A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A promóciós játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot.
A Játékban nem vehetnek részt: az Mediwel vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Mediwel megbízásából a promóciós játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.
A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a játékos azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.
3. A Játék időtartama
Adott tematikájú promóciós játék időtartama az Mediwel-hez tartozó Instagram és Facebook oldalakon kerül kihirdetésre.
A promóciós játék teljes időtartama: 2019. február 18-20. 16.00-ig
4. A játék menete
A játékkiírást az Mediwel web és Facebook oldalán tesszük közzé, a játék a Mediwel facebook oldalán történik. A fenti időszakban minden nap 1 kérdést tesz fel a szervező, melyre a játékos a poszt alatt válaszol. A beérkezett helyes válaszadók között sorsolunk ki 2×15 db páros belépőt a Boat Show-ra http://boatshow.hu/
Nyereményhirdetés időpontja: a nyertesek nevét a Mediwel facebook oldalán tesszük közzé február 20-án 16 óra után.
Nyeremények átvétele: a belépőket e-mailben küldjük ki, amit majd mobiltelefon használatával a helyszínen lehet bemutatni. Felhasználható a Boat Show ideje alatt 2019. február 22-23-24-én egy választott napon (pénteken, szombaton vagy vasárnap)
A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Mediwel viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Mediwel Facebook oldalán. A promóciós játékokban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
6. Adatvédelem
A Mediwel Kft. kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait (Adatkezelő). Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez, a nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása, az Mediwel közösségi média felületein való népszerűsítése céljából. A játékosok a promóciós játékokban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül az nevüket nyilvánosságra hozza a Mediwel Instagram és Facebook oldalán. Továbbá, a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A Mediwel Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, azokat harmadik személynek nem adja át és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet. Adatvédelmi tájékoztatónk: https://mediwel.hu/adatvedelem/
A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Játékszabályzatban megjelölt adatkezelők számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebook részére.
Budapest, 2019. február 17.