Adatvédelmi Nyilatkozat

A hatályos adatvédelmi nyilatkozatunk innen letölthető!

2018. május 21.

 


 

A jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy rögzítse a MEDIWEL Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1. Adatkezelő megnevezése

név: MEDIWEL Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1037 Budapest, Vörösvári út 107.
adószám: 14314227-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-898330
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74318/2014

2. A Felhasználó által a rendelési folyamat során megadott adatokat (név, lakcím, e-mail, telefon) a MEDIWEL Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a megrendelt termékek szervizelése, valamint statisztikai célokból tárolja. A regisztráció során a Felhasználó hozzájárulását adhatja, hogy részére elektronikus vagy postai úton marketing információt (hírlevelet) küldjünk. A hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárulását adja, hogy részére elektronikus vagy postai úton marketing információt (hírlevelet) küldjünk. Ez utóbbi esetekben az adatkezelés célja – a fentieken túl – a marketing információk Felhasználó részére történő kiküldése.

3. A Felhasználó adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő partnereinknek (pl. futárszolgálat) továbbítjuk. Partnereink az így kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni. A MEDIWEL Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

4. A MEDIWEL Kft. a Felhasználók adatait kizárólag a Felhasználók kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Felhasználók a regisztrációval elfogadják a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit és ezzel kifejezetten hozzájárulnak adataik fenti cél érdekében történő kezeléséhez. A Felhasználók az önkéntes adatszolgáltatással hozzájárulnak az adatok kezeléséhez.

5. A MEDIWEL Kft. a Felhasználó regisztrációjának időtartama alatt, vagy a Felhasználó ellenkező értelmű döntéséig kezeli a Felhasználó adatait.

6. A MEDIWEL Kft. a Felhasználó kérésére a MEDIWEL Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat a Felhasználó kérésére törli, illetve módosítja. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési és módosítási igényét e-mailben az info@mediwel.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

7. Az MEDIWEL Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

8. A Felhasználó adatai kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek megfelelően járunk el.

9. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; www.naih.hu).

Budapest, 2014. április 10.

webshop

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből híreinkről és kedvezményeinkről!