Garanciális feltételek

Ön nálunk kockázat nélkül vásárol, hiszen minden Mediwel termékre 14 napos pénz-visszafizetési garanciát vállalunk.

FLABéLOS Jótállási Csomagok

A jótállási csomag vásárlásának feltételei:

 1. A gép új, vagy a vásárlás 3 napon belül történt a Mediwel Kft-től.
 2. A gépet teljes körűen átvizsgálja a Mediwel Technikusa. A szakember által átvizsgált és hibátlannak ítélt állapot esetén máris megvásárolható a jótállási csomag, hiba esetén azonban árajánlatot tesz a javításra vonatkozóan. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jótállási csomag csak a javítást követően vásárolható.
 3. Az átvizsgálás és felmérés ára: 5.000.- Ft + kiszállási díj.

Igényelhető csomagok:

 1. Magánszemélyeknek és cégnévre történő vásárlásnál, de otthoni használat esetén:
  • ÁR: 30.000.- Ft / félév

  Előnyei:

  • Tervezhető kiadás;
  • biztonságos és kiszámítható megoldás;
  • az előgondoskodás révén elkerülhető az eredeti alkatrész(ek) magas árának azonnali és egyösszegű megfizetése;
  • már egy javítás esetén azonnali megtérülés.
 2. Gondoskodó vállalatoknak és Szalonoknak
  • ÁR: 60.000.- Ft / félév

  Előnyei:

  • A tervezettnél fokozottabb igénybevétel miatt előrelátó és egyben kiszámítható költség, amely ráadásul el is számolható.
  • Összetett javítás esetén már az első alkalommal megtérülő befektetés.

Vállalkozásunk további termékeit 1 éves jótállási határidővel forgalmazza

Lejjebb az 1 éves jótállási konstrukciónak megfelelő feltételeket olvashatja:

 1. A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év.
 2. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  • elemi kár, természeti csapás okozta.
 3. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

  • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne;
  • ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 4. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 14 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 5. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést minél hamarabb elvégezze.
 6. Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
 7. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 8. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 9. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
 10. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 11. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
 12. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
 13. A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
 14. A fogyasztó javítási igényével közvetlenül az alábbi szervizhez fordulhat.

  Mediwel Kft. 1037 Budapest, Vörösvári út 107.; szerviz@mediwel.hu; tel: 06/20 852 93 30

 15. A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az alábbi adatokat:
  • a fogyasztó neve és címe;
  • a termék megnevezése, vételára;
  • a vásárlás időpontja;
  • a hiba bejelentésének időpontja;
  • a hiba leírása;
  • a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény;
  • a kifogás rendezésének módja.
 16. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor elismervény átadására köteles. Az elismervényen fel kell tüntetni:

  • a fogyasztó nevét és címét;
  • a termék azonosításához szükséges adatokat;
  • a termék átvételének idejét;
  • azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti.


További kérdései esetén, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálati munkatársainkhoz!

webshop

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből híreinkről és kedvezményeinkről!